Poświadczone (uwierzytelnione) tłumaczenia pisemne, akty stanu cywilnego, akty notarialny, umowy, dyplomy, świadectwa

Übersetzerin polnisch beglaubigt

Alina Brockelt

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego wpisany na listę sądu Landgericht w Hanowerze.

Poświadczone (uwierzytelnione) tłumaczenia pisemne:

 • aktów USC (np. urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • świadectw szkolnych, dyplomów,
 • świadectw pracy, formularzy i pism ubezpieczeniowych
  (np. ZUS, przebieg ubezpieczenia OC/AC),
 • rozliczeń podatkowych, bilansów,
 • wyroków, pozwów i innych pism procesowych,
 • umów handlowych, pełnomocnictw, aktów notarialnych), CV,
 • oraz wszelkiego rodzaju dokumentów występujących w obrocie prawnym i gospodarczym.

Specjalizacja: tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych

Tłumaczenia ustne na potrzeby:

 • sądów,
 • kancelarii adwokackich i notarialnych,
 • zakładów penitencjarnych,
 • organów policji,
 • oraz innych urzędów.


W celu uzyskania  szybkiego kosztorysu na wykonanie tłumaczenia zachęcam 
do skorzystania 
z formularza.

Proszę skorzystać z formularza i wysłać dokumenty, które mają zostać przetłumaczone.
Proszę podać ostateczną datę wykonania tłumaczenia. Niezwłocznie przygotuję dla Państwa darmowy i niezobowiązujący kosztorys. 
Państwa dokumenty będą oczywiście traktowane z absolutną poufnością.

Formularz przesyłania plikow

Suchen